Consell Valencià de Cultura aprova interessants informes

El Consell Valencià de Cultura ha aprovat interessants i preocupants informes, sobre  tres temes que ens ocupen i preocupen a ACICOM. El passat dia 27 de juny de 2003 va presentar públicament el Informe sobre un canvi de paradigma, apostant … Read More

X