MEDIDAS Y AYUDAS AL SECTOR CULTURAL en REAL DECRETO-LEY DEL 5 DE MAYO DE 2020 DE APOYO AL SECTOR CULTURAL por LA COVID-19

A la pàgina web del INAEM es pot consultar un resum de les mesures i ajudes que afecten al sector cultural: http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:39970269-9f00-4bf1- ac6d-2f20997b94a9/20200507-decreto-ley-medidas-aaee-y-musica.pdf  Els artistes podran accedir de manera extraordinària a la prestació de desocupació per un període de fins … Read More

X